Điều khoản sử dụng CoinVietNam.vn

Điều khoản sử dụng CoinVietNam.vn

Chào mừng bạn đến với CoinVietNam.vn

Cảm ơn bạn đã truy cập CoinVietNam.vn, website được sở hữu bởi CoinVietNam.vn. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ CoinVietNam.vn. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của CoinVietNam.vn.

Điều khoản sử dụng CoinVietNam.vn

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của CoinVietNam.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của CoinVietNam.vn dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của CoinVietNam.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng CoinVietNam.vn.

2. Truy cập và sử dụng CoinVietNam.vn

CoinVietNam.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà CoinVietNam.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của CoinVietNam.vn mà không cần báo trước.

CoinVietNam.vn cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của CoinVietNam.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website CoinVietNam.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của CoinVietNam.vn.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu CoinVietNam.vn, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CoinVietNam.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên CoinVietNam.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với CoinVietNam.vn.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của CoinVietNam.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của CoinVietNam.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Liên hệ của CoinVietNam.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến CoinVietNam.vn, bạn cấp cho CoinVietNam.vn quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho CoinVietNam.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. CoinVietNam.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

CoinVietNam.vn có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của CoinVietNam.vn; thực hiện các sửa đổi mà CoinVietNam.vn cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ CoinVietNam.vn cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên CoinVietNam.vn được cập nhật liên tục từ trang website chính thức của các ngân hàng, tổ chức. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung vui lòng đọc tại đây.

9. Vi phạm bản quyền

CoinVietNam.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên CoinVietNam.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của CoinVietNam.vn bằng cách gửi thông báo cho CoinVietNam.vn qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của CoinVietNam.vn được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. CoinVietNam.vn có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website CoinVietNam.vn có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và CoinVietNam.vn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn còn thừa nhận và đồng ý rằng: tất cả thông tin công bố trên CoinVietNam.vn (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba; CoinVietNam.vn không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên CoinVietNam.vn (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ); và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên CoinVietNam.vn (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng CoinVietNam.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, CoinVietNam.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của CoinVietNam.vn

Sửa đổi lần cuối: Ngày 04 tháng 07 năm 2019