Miễn trừ trách nhiệm CoinVietNam.vn

Miễn trừ trách nhiệm CoinVietNam.vn

Tuyên bố từ chối

CoinVietNam.vn cung cấp thông tin về tiền điện tử từ các nguồn đáng tin cậy, từ các cặp tiền ảo được giao dịch tại các sàn giao dịch trên toàn thế giới

Dữ liệu được cập nhật liên tục 1 phút 1 lần. Vì đó, dữ liệu được thay đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai giá dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại CoinVietNam.vn

Các thông tin giá tiền ảo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, so sánh thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tỷ giá của các giao dịch thực tế có thể thay đổi.

Các thông tin trên trang CoinVietNam.vn này đã không có liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính. Thông tin về giá được thực hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. CoinVietNam.vn không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Xin lưu ý, CoinVietNam.vn không mua hoặc bán tiền ảo. CoinVietNam.vn là một trang thông tin, so sánh miễn phí. Thông tin được cung cấp trên trang web này không phải là tư vấn tài chính, tư vấn giao dịch, tư vấn đầu tư. Chúng tôi không đưa ra ý kiến bảo rằng bạn phải bán, mua hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Hãy cố gắng nghiên cứu và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nếu không, hãy tự chịu rủi ro.

Liên hệ CoinVietNam.vn tại đây