So sánh tiền ảo Automated Income Machine (AIM) và C2X (CTX)

So sánh Automated Income Machine (AIM) và C2X (CTX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Automated Income Machine (AIM)

Giá Automated Income Machine (AIM) hôm nay là 0.0002812309 USD (cập nhật lúc 14:49:00 2024/05/22). Giá Automated Income Machine (AIM) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá AIM đã giảm 0%.

Trong 24 giờ qua, giá Automated Income Machine (AIM) đạt mức cao nhất là $0.0003162983giá thấp nhất là $0.0002812309. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000350674.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo C2X (CTX)

Giá C2X (CTX) hôm nay là 0.7425517573 USD (cập nhật lúc 01:09:00 2023/06/07). Giá C2X (CTX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá CTX đã tăng 0%.

Trong 24 giờ qua, giá C2X (CTX) đạt mức cao nhất là $0.7425517573giá thấp nhất là $0.7425517573. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Automated Income Machine (AIM) và C2X (CTX)

Automated Income Machine Automated Income Machine (AIM)C2X C2X (CTX)
Xếp hạng#9647#9648
Giá$0.0002812309$0.7425517573
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0002812309
$0.0003162983
$0.7425517573
$0.7425517573
Khối lượng giao dịch 24h00
Vốn hóa$28,123$1,485,103,515
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 AIM0 CTX
Tổng cung0 AIM0 CTX
Tổng cung tối đa100,000,000 AIM2,000,000,000 CTX
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Automated Income Machine (AIM) và C2X (CTX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Automated Income Machine (AIM) và C2X (CTX)